เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว โดยการนำของนายกมยุรี  อินทพงษ์ นายก อบต.หนองหัววัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ทั้ง 8 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

Free Joomla Lightbox Gallery
Toogle Right