ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว โดยการนำของนายกมยุรี  อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้จัดดำเนินโครงการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลหนองหัววัว สร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบของเจ้าของสุนัขและแมวได้มีส่วนร่วมนำสุนัข และแมว มารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

Free Joomla Lightbox Gallery
Toogle Right