ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว โดยการนำของนายกมยุรี  อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้จัดดำเนินโครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมว เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อของสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

Free Joomla Lightbox Gallery
Toogle Right